Juridische Dienstverlening voor Ondernemingen

Elke onderneming heeft op vrijwel permanente basis nood aan juridische bijstand in de uitoefening van haar activiteiten. Advocatenkantoor MESSENS streeft ernaar met een multidisciplinaire aanpak de juridische ondersteuning van uw onderneming op optimale wijze te garanderen. Dit kan zowel als vaste raadsman of in samenwerking met een interne of externe juridische dienst.

Het kantoor verzorgt voor uw onderneming ondermeer het verlenen van adviezen, het opstellen van contracten, het innen van openstaande facturen, het behandelen van arbeidsrechtelijke problemen, een verkeersongeval met bedrijfswagen, etc; kortom een gespecialiseerde juridische dienstverlening zowel tijdens procedures als betreffende adviesverlening en contractvorming.

Het kantoor staat voor een persoonlijke en een gedreven, professionele aanpak.

Voor ondernemingen kan na overleg hieromtrent een forfaitaire tarifering afgesproken worden (bvb. voor invordering facturen) of een abonnementstarief.

Mogelijke diensten voor ondernemingen

  1. Invordering van facturen
  2. Opstellen of nazicht algemene voorwaarden
  3. Begeleiding van de onderneming inzake de wetgeving Consumentenrecht
  4. Bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen.
  5. Algemeen verbintenissen- en contractenrecht, waaronder huurovereenkomsten , opstellen of nazicht overeenkomsten
  6. Adviesverlening inzake aannemings- en vastgoedrecht
  7. Straf- en economisch strafrecht
  8. Adviesverlening en begeleiding inzake publiekrecht, waaronder stedenbouw,
  9. Begeleiding inzake fiscaal, sociaal en arbeidsrecht