Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een algemene term die staat voor de regelgeving waarmee ondernemingen in aanraking komen bij het uitoefenen van hun activeiten.

Invordering van facturen

De invordering van onbetaalde facturen bij moeilijke betalers is een noodzakelijk kwaad, waarbij zeer vaak en best een advocaat wordt betrokken. Het kantoor hanteert de stelregel dat voorafgaandelijk de procedure een ingebrekestelling wordt verstuurd. Bij wanbetaling kan er geopteerd worden voor procedure, na advies omtrent de solvabiliteit van de wanbetaler.

Contracten

Het kantoor begeleidt ondernemers tevens bij het opstellen of nalezen van contracten en voorwaarden, alsook bij het onderhandelen of procederen wanneer een contract niet wordt nageleefd door de tegenpartij -- of wanneer die partij van oordeel is dat u een contract niet correct naleeft.

Aansprakelijkheid

Voor alle vormen van aansprakelijkheid kan u bij het advocatenkantoor terecht, ongeacht of dit een contractuele, buitencontractuele, vennootschapsrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft.