Juridische Dienstverlening voor Particulieren

Iedereen komt dagelijks meermaals in contact met recht zonder het altijd te beseffen. Het afsluiten van een abonnement op de trein, nutsvoorzieningen, huurcontract, huwelijk of samenwoonst, arbeidsovereenkomst, burengeschil. Het zijn maar enkele van de vele juridische situaties waar men dagdagelijks mee geconfronteerd wordt.

Af en toe is het evenwel nodig om zich te laten bijstaan, in eerste instantie om een advies te verkrijgen, mogelijks zelfs voor bijstand in een procedure.

In de eerste plaats wordt gestreefd naar een buitengerechtelijk oplossing, om op die wijze snel en kostenbesparend een oplossing te bieden aan het gestelde probleem.

Oplossingen bereiken we het liefst door te onderhandelen, te bemiddelen en te adviseren.

Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, of als u hoe dan ook betrokken bent in dergelijke procedure door een andere partij, dan mag u altijd rekenen op onze volledige toewijding als advocaat om de zaak tot een goed einde te brengen.

U bent bij ons welkom met alle mogelijke juridische vragen en bijstand voor onder andere:

 1. Huur (handelshuur/woninghuur)
 2. Opstellen en nazicht contracten
 3. Echtscheidingen, alimentatie en bezoekregelingen
 4. Partnerproblemen
 5. Burengeschillen
 6. Bouwproblemen
 7. Huur- of verhuurproblemen
 8. Consumentengeschillen
 9. Verkeersongevallen en -overtredingen
 10. Bouwgeschillen
 11. Verzekeringsgeschillen
 12. Personeelsgeschillen
 13. Strafzaken
 14. Schadevergoedingen