De erelonen van advocaten zijn niet bij wet vastgelegd. De advocaat bepaalt - uiteraard binnen de grenzen van de redelijkheid - zelf zijn ereloon, waarbij hij rekening houdt met het belang van het geschil, de moeilijkheidsgraad, de dringendheid, de situatie van de cliŽnt. Het ereloon weerspiegelt tevens de specialisatie en de ervaring van de advocaat.

Het kantoor betracht op een transparante wijze te communiceren omtrent de berekeningswijze van het ereloon waarbij ernaar gestreefd wordt om vanaf de eerste consultatie de cliŽnt op correcte wijze in te lichten omtrent de wijze van berekening en anderzijds de op dat moment reeds in te schatten kosten/ereloon.

De meest gehanteerde berekeningswijze voor het ereloon betreft de berekening volgens een uurtarief, berekeningswijze die het grote voordeel biedt dat enkel hetgeen effectief gepresteerd wordt in rekening wordt gebracht. Het basisuurtarief dat voor een bepaald dossier wordt toegepast, wordt bij het openen van het dossier meegedeeld.

Dit basisuurtarief kan echter worden aangepast (verlaagd/verhoogd) voor uitzonderlijke prestaties, zoals prestaties die bij hoogdringendheid zijn uitgevoerd of prestaties waarvoor specialistische kennis is vereist; voor uiterst complexe zaken; wanneer de advocaat een grote verantwoordelijkheid op zich moet nemen; of wanneer een uitzonderlijk resultaat wordt behaald.

Voor weinig complexe dossiers kan op verzoek ook op forfaitaire basis worden gewerkt, en dit na overleg tussen de advocaat en de cliŽnt.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, worden voorschotten of provisies gevraagd door middel van provisienota's, dit van bij de aanvang, tijdens de behandeling en naargelang de evolutie van de zaak.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%.

Naast het ereloon worden ook de administratieve kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn gedetailleerd opgelijst en worden ter beschikking gesteld op kantoor naar aanleiding van de eerste consultatie.