Verkeersrecht

U bent gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank? Er ontspint zich een discussie tussen verzekeringen in verband met een aanrijding? In voorkomend geval doet U er goed aan zich te laten bijstaan.

Verzekerd in rechtsbijstand? tussenkomst advocaat kosteloos

In vele gevallen bent U verzekerd in rechtsbijstand en is de tussenkomst van een advocaat dan ook voor U kosteloos. U hebt trouwens een keuzerecht zodat U vrij bent de advocaat van uw voorkeur te laten aanstellen. Wanneer er geen sprake is van dekking kunnen er voorafgaandelijk duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent het ereloon.

Tussenkomst in verkeerszaken Politierechtbank maar ook eenvoudige verkeerszaken

Het kantoor komt tussen in verkeerszaken voor de Politierechtbanken, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk gebied. Ook in eenvoudige verkeerszaken (snelheidsovertreding bvb.) kan de bijstand van een advocaat nuttig zijn teneinde zeker te zijn dat alle argumenten in uw voordeel op correcte wijze naar voor gebracht worden ten aanzien van de Rechtbank.

Adviesverlening

Het kantoor verleent ook adviezen inzake verkeer.